گروه مالی مارکتینگ برادران فرازی

Farazi Brothers accounting group

گروه مالی مارکتینگ برادران فرازی
گروه مارکتینگ، مالی برادران فرازی

Farazi Brothers accounting groupمعرفی نیروی آماده به کار به شرکت های دولتی و خصوصیFaraziBrothers@gmail.comبازاریابی

برندینگ

حسابداری

مشاوره مالی

حسابرسی داخلی

و...


آموزش خصوصی حسابداری

آدرس دفتر : مشهد
آموزشگاه : مشهد هاشمیه

تهران...Mashhad, Iran

Tehran, Iran


.جهت ارتباط کاری و آموزشی
FaraziBrothers@gmail.comBranding


Marketing


Accountingبرخی اشتباهات رایج و متداول در درک مفهوم برند وبرندسازی و اینکه چه چیزهایی برند محسوب نمی شوند.

  1. برند با لوگو، آرم یا المانهای سمبلیک متفاوت است.
  2. برند با علامت تجاری (Trade Mark) تفاوت دارد.
  3. شعار سازمانی با داشتن برند شعار متفاوت است.
  4. برند با اشتهار یا حسن شهرت و معروفیت متفاوت است بنابراین هر سلبریتی دارای برند شخصی (پرسونال برند) نیست
  5. برند قوی و معتبر دلیل بر گران قیمت بودن ندارد.
  6. برند یک اتفاق رویداد محور نیست.